CÔNG TY TNHH LÝ TRƯỜNG THÀNH (CHUYÊN NHẬP KHẨU HÓA CHẤT GIÁ TỐT)

SẢN PHẨM MỚI NHẤT

Hóa Chất Công Nghiệp
BORAX DECAHYDRATE - NA2B4O7.10H2O Chi tiết
Hóa Chất Công Nghiệp
Sodium Humate Chi tiết
Hóa chất ngành hàn - xi - mạ
Kẽm Sunphat ( ZnSO4.7H20) Chi tiết
Hóa Chất Công Nghiệp
BORAX PENTAHYDRATE Chi tiết
Hóa Chất Công Nghiệp
AXIT BORIC-BORIC ACID H3BO3 Chi tiết
Hóa Chất Công Nghiệp Sản phẩm
 Chrome Oxide - Cr2O3 - Oxit Crom Xanh Chi tiết
Nguyên liệu phân bón Sản phẩm
Axit Humic - Humic Acid 50%  Chi tiết
Hóa chất ngành sơn Sản phẩm
Cobalt Sulfate (CoSO4) Chi tiết
Nguyên liệu phân bón
Potassium Humate C9H8K2O4 Chi tiết
Hóa Chất Công Nghiệp Hóa chất xử lý nước Sản phẩm
Canxi clorua CaCl2 - Calcium Chloride 96% Chi tiết
Hóa Chất Công Nghiệp Hóa chất ngành sơn Sản phẩm
C4H2O3 - Maleic Anhydride 99.5% Chi tiết
Hóa Chất Công Nghiệp Hóa chất ngành hàn - xi - mạ Sản phẩm
Na2SiF6 - Sodium Fluorosilicate Chi tiết